Кулинарный Клуб "С Миру По Ложке"

Рубрика "Секреты Африканской кухни"
Ведет Ольга Обинече
Ingredients
Egusi shelled
Egusi unshelled
Ogbono nuts
Grounded Egusi
Dry Grounded Shrimps/Crayfish
Dry Shrimps/ Crayfish
Okro
Yam
Palm oil
Unprocessed cassava root
Fresh Bitter leaf
Uda Pods
Fresh Frozen Bitter leaf
Yellow Garry
Beans
Ugba
Uziza